Materiály, které používáme

Častou otázkou, kterou nám na trzích a nejen tam, kladete, je: "Co používáte za materiál, to je porcelán?"

Tak jsem se rozhodla uvést vše na pravou míru. Používáme porcelánovou kameninu. Tento termín jsem si vypůjčila od Pravoslava Rady a je z Knihy o technikách keramiky.

A co je vlastně kamenina?

"Spolu s porcelánem patří kamenina do skupiny keramiky s hutným střepem, to znamená s nasákavostí menší než 5%. Střep může být barevný i bílý, při čemž se kamenině s bílým střepem říká také porcelánová.
Základní surovinou pro kameninu jsou kameninové jíly, které se míchají s ostatními hmotami - živcem, křemenem, šamotem aj. Vlastí kameniny je pravděpodobně Čína, kde se kamenina vyráběla již v 7. století př.n.l. V Evropě se kamenina objevuje až v 11. st. v Německu. U nás vznikla první výroba v 16. století na Plzeňsku.
Hranice mezi tvrdou pórovinou, bílou kameninou a porcelánem nejsou přesně vymezeny."
Pravoslav Rada, Kniha o technikách keramiky, 1956

Často vás trápí, že jsme z porcelánu přešli na kameninu, ale jak už bylo výše řečeno: hranice nejsou přesně vymezeny. Materiál, který jsme používali předtím, byl deklarován jako porcelán, ale vlastně to byla velmi podobná hmota té, kterou používáme teď. Jen nám nedělá takové problémy a výrobky jsou odolnější.

Takže se nebojte a nedělejte si zbytečně z porcelánu modlu.
Kupujte srdcem!